Geschiedenis Koninklijke fanfare Ste Cecilia Berlaar

Ontstaan | Artikel | Historiek | Dirigenten

HISTORIEK van onze fanfare uit Berlaar

De fanfare werd gesticht in 1861 en als voorzitter werd de weledele heer Legrelle vernoemd. In 1863 schonk hij onze fanfare een prachtig fluwelen vaandel. Dit pronkstuk was versierd met de wapens der adellijke families ‘Van der Straeten-Ponthoz’ en ‘de Bierbestein-Legrelle’. Het werd ons echter in 1914 door de Duitsers ontvreemd.

Het eerste optreden van de fanfare buiten de gemeente en waarvan nog gegevens terug te vinden zijn onder de vorm van herdenkingsmedailles, is de viering van het 1050-jarig jubelfeest van St-Gummarus in Lier en dat in 1865.

Verder volgen in:

1867 te Itegem, 25 jaar fanfare De Eendracht.

1873 te Herenthout, Vlaggeninhuldiging.

1879 te Berlaar, muziekfestival.

1882 te Duffel, inhuldiging Kiliaen standbeeld.

1884 te Edegem, deelname aan de jubelfeesten der fanfare Ste-Rosalia

1885 te Beerzel, deelname aan het festival

1886 te Koningshooikt, festival der fanfare De Vrije Burgers

1887 te Itegem, inhuldiging van buurtspoorweg

1891 te Berlaar St-Rumoldus, deelname aan het festival De Vrije Jongens

1893 te Putte, groot festival van de fanfare St-Niklaas

1899 te Itegem, festival van de fanfare De Vrije Eendracht

te Berlaar, inhuldiging steenweg op Melkouwen

1902 te Beerzel, festival van de fanfare St-Remigius

1908 te Kessel, festival

1909 te Mechelen, deelname aan het Katoliek Congres

te Onze Lieve Vrouwe Waver, 50-jarig bestaan fanfare Graaf d’Elissem

te Lier, groot stadsfestival

Buiten de muzikale prestaties werd er toen ook al geteerd.

Al deze manifestaties hebben plaats gehad tijdens het voorzitterschap van de Heer Legrelle en zijn opvolgers de heren de Test, Van Elst, De Neef, Herman Frans, Emile Van Hoof, Jozef De Schutter, René Lambrechts.

Ondertussen naderen we echter een weinig aangename periode, deze van de WO I . Periode tijdens dewelke de muziek weinig of geen gehoor vindt.

Gelukkig is aan deze zwarte tijd een einde gekomen, en gelukkig heeft ook ‘Ste Cecilia’ het overleefd, al heeft het tot 6 jaar na de oorlog geduurd vooraleer wij weer tekenen van muziekleven vinden, en dit in 1924 tijdens het bestendig festival te Oostende.

Inderdaad, onder het bewind van een nieuwe voorzitter, welke één jaar vroeger de leiding overnam, begint een nieuwe en belangrijke episode in de geschiedenis van onze jubilaris. Om precies te zijn in de maand februari 1923 wordt de Heer Jules Lambrechts de nieuwe voorzitter en dit liefst voor een periode van 36 jaar. Tijdens zijn voorzitterschap komt de fanfare definitief tot ontplooiing en krijgt ondermeer op 23 augustus 1923 vanwege Zijne Majesteit Koning Albert de titel van ‘Koninklijke Fanfare’ toegekend.

Dit werd trouwens op 16 september van hetzelfde jaar gevierd met een luisterrijk festival. Tijdens dit festival werd ook een nieuw fluwelen vaandel ingehuldigd. (Dit vaandel wordt door de gemeente i.s.m. erfgoedcel Vlaanderen waarschijnlijk in de loop van 2012 – 2012 terug gerestaureerd …)

Na het reeds genoemde festival van Oostende in 1924 volgen dan:

1925 te Antwerpen, festival ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het openbaar Museum ten Huize Plantijn

1933 te Oostmalle, muziekconcours, 1ste prijs gewonnen met de grootste lof van de jury

1934 te Antwerpen, gouden herinneringsmedaille Peter Benoit

1936 te Halen, 1ste prijs met grootste onderscheiding en lof van de jury

Voor de stapmars werd 10/10 gehaald terwijl de korpsuitvoering 49/50 opleverde

te Aarschot, solisten wedstrijd: bijna alle ereplaatsen werden gekaapt en de 1ste prijs voor de ‘groep van 4 solisten’

De fanfare beleeft een periode van grote bloei en beschikt op dat ogenblik over een dertigtal jonge muzikanten onder de leiding van de Heer Jules Van Hove, zodat op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog met jeugd en grote fanfare samen meer dan 80 man op straat komt.

Maar opnieuw komen de Duitsers binnenvallen en worden de instrumenten veilig opgeborgen. Veel erger is echter dat bij de bevrijding in ‘44 slechts 25 muzikanten kunnen bijeengebracht worden om de overwinning met muziek aan te kondigen.Bij de pakken blijven zitten kunnen ze echter niet en amper 2 jaar later nl. op 28 juli 1946 worden in Itegem 2 eerste prijzen behaald in tweede afdeling. Een nieuwe periode van medailles en onderscheidingen vangt aan:

1949 te Leest, 1ste prijs, grootste onderscheiding met lof van de jury

1950 te Oostende, 1ste prijs met lof van de jury in hoogste afdeling. Tijdens hetzelfde jaar werden er toen opnamen gemaakt door de B.N.R.O.( Voorloper van de N.I.R. en huidige Vrt) en verschillende concerten door onze fanfare uitgevoerd, via de radio uitgezonden.

1951 te Berlaar, Internationale muziekwedstrijd

1952 te Itegem, 1ste prijs met lof van de jury in ereafdeling

1953 te Ekevliet, 1ste prijs met grootste onderscheiding en lof van de jury

te Pulle, 1ste prijs met grootse onderscheiding en lof van de jury

1954 te Waregem, Nationaal Concours, 1ste prijs met hoogste aantal punten, bijzondere vermelding van de jury

te Antwerpen, gouden medaille in het Nationaal muziektornooi

te Grobbendonk, ereprijs met grootste onderscheiding en lof van de jury

te Herenthout, 1ste prijs met lof van de jury en hoogste aantal punten

1955 te Waregem, Laureaat in het nationaal tornooi met bijzonder vermelding van de jury en de gouden medaille van de koning

te Charleville (Frankrijk), 1ste prijs in het internationaal muziektornooi met gouden palm en vermelding van de jury

1957 te Antwerpen, gouden medaille in het nationaal muziektornooi

1959 te Binche, gouden medaille van de provincie Henegouwen.

Op dit tijdstip verliezen we echter een heel belangrijke figuur, nl. onze voorzitter de heer Jules Lambrechts, na 36 jaar wel en wee van de fanfare te hebben gedragen. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jozef Lambrechts. En onze fanfare blijft ereprijzen halen:

1960 te Wormerveer (Nederland), 1ste prijs met uitzonderlijke vermelding van de jury en de gouden palm

1961 te Berlaar, 1ste prijs met grootste onderscheiding en lof van de jury in het muziekconcours van de maatschappij St-Pieter

1962 te Itegem, ereprijs met grootste onderscheiding en lof van de jury in het muziekconcours van de Trouwe Vrienden

1963 te Antwerpen, gouden medaille in het nationaal muziektornooi

Opnieuw verliest onze vereniging haar voorzitter. De heer Jozef Lambrechts overlijdt en wordt opgevolgd door zijn broer Albert Lambrechts voor een periode van 25 jaar. De ereprijzen sinds zijn voorzitterschap behaald zijn:

1964 te Berlaar, 1ste prijs met lof van de jury op het muziekconcours van de fanfare Werkersvreugd

1965 te Brecht, 1ste prijs op het muziekconcours met grootste onderscheiding en lof van de jury

1968 te Antwerpen, gouden medaille in het nationaal muziektornooi

tevens werden er in 1968 4 muzikanten gehuldigd die toen 50 jaar muzikant waren

1971 te Heist op den Berg, 1ste prijs en gouden medaille en bijzondere vermelding van de jury

1973 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

1974 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

Nationaal tornooi – zilveren medaille minstens 80%

1976 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

1977 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

1979 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

Nationaal tornooi – gouden medaille minstens 80 %

1981 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd
1983 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd
1985 Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

De heer Albert Lambrechts overlijdt op 3 mei 1988 en wordt opgevolgd door zijn echtgenote Mevr. De Smedt Julia die tot 1992 het voorzitterschap waarneemt.

1989 te Wommelgem, Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

In 1991 richt onze fanfare een groot feest is in ter gelegenheid van het 130 jarig bestaan.

1994 te Berlaar, solistentornooi: we hadden 2 kampioenen met elk 90% , in lagere afdeling Didier D’Joos en in Middelbare afdeling en Ivan Op de Beeck tevens haalden onze jongeren in de lagere afdeling de twee volgende ereplaatsen.

te Genk, nationaal solistentornooi, Ivan Op de Beeck wordt Nationaal Kampioen met 88.33%

1995 te Berchem, solistentornooi: wederom een eerste plaats. Nu Annelies Van Nuffelen met 88%

1996 te Puurs, Provinciaal tornooi minstens 80% geslaagd

Op 9 november 1996 pakte onze fanfare nog eens uit, dit maal met een groots ingericht kerkconcert. “Ste Cecilia in Concert” in de St. Pieterskerk te Berlaar. En dit ter gelegenheid van de 135ste verjaardag. We speelden daar een zeer afwisselend programma met oude en nieuwe muziek, van gekende en onbekende melodieën, van romantiek tot moderne klanken maar vooral ook van ‘nieuwe muziek’ welke die dag het eerst openbaar zal uitgevoerd worden.

Onze huidige dirigente werd toen reeds in de schijnwerpers geplaatst met het werk voor piano van Willy Soenen “Concertino voor Geert”.

De muzikanten die dit kerkconcert meemaakten, en dat zijn er nog wel een heleboel gelukkig, beschrijven dit concert als onvergetelijk en zij zouden dit grootse initiatief graag nog eens verwezenlijkt zien.

Tevens werd in 1996 ons jeugdbestuur opgericht en ondertussen is er er ook reeds sprake van een bloeiende jeugdwerking en een jeugdensemble.

Dan maken we een sprong naar een volgend feestjaar 2001 waar de fanfare zowaar uitpakte met een nog grootser evenement en op een nog mooiere locatie. We gaven namelijk een jubileumconcert met Lisa del Bo en Günther Neefs in de feeërieke omgeving van het kasteel “Het Kesselhof”.

Er werd gezorgd voor tribune en een overdekt podium en dan maar hopen dat de weergoden ons goedgezind blijven. Het was een onvergetelijke gebeurtenis. Vele muzikanten werden voor de eerste maal geconfronteerd met het spelen met microfoons en een soundcheck. Alles verliep vlekkeloos en we hadden er weer een historisch concert opzitten voor onze fanfare.

2001 te Bornem, Provinciaal tornooi minstens 80% en geslaagd in de eerste afdeling.

In 2002 werkte onze fanfare mee aan een kerstconcert ingericht door de toneelvereniging “OUD BJB” en dit samen met het toenmalige St Pieterskoor. Dit kerstconcert was ten voordele van minder gegoede mensen van Berlaar.

In 2003 organiseerde we voor de eerste maal een Open deur repetitie dag of zoals wij het kortweg noemen ODRD. Deze opendeurdag vind 2 maal per jaar plaats. Telkenmale ergens in februari, maart en dan ook nog 1 begin september.

In 2005 werd er niet enkel voor de naam (Koninklijke sinds circa 1913) maar ook iets na de naam geplaatst. Onze fanfare is niet langer een feitelijke vereniging maar is sinds juli 2005 een vereniging zonder winstoogmerk of kortweg KF Ste Cecilia Berlaar, vzw.

2005 te Merksem, Provinciaal tornooi en 86% in de eerste afdeling.
In 2006 kunnen we weer vieren want dan bestaat onze fanfare 145 jaar.

2009 te Merksem, Provinciaal tornooi en we blijven in eerste afdeling, ondanks onze sterke verjonging en onze prestatie om enkel met eigen muzikanten aan te treden. Een hele prestatie!

Een stap naar een volgend feestjaar 2011 waar we onze 150 ste verjaardag vierden.

Dat jaar stond er heel wat op het programma: We besloten om een feestwijn uit te brengen, een gratis kalender voor de inwoners van Berlaar met al onze activiteiten op, maar ook deze van de andere verenigingen. Een openingsconcert, Lenteconcert, Jubileumconcert en een slotconcert. Daartussenin dan ook nog een uitgebreid teerfeest en een tweedaags jubileumfestival moesten dit jaar de nodige elan geven. De klap op de vuurpijl was ongetwijfeld wel ons jubileumsconcert.

2012 tijdens het provinciale en nationale solistentornooi van Vlamo gepresteerd onze jeugddirigent Veerle Vermeulen zeer puik en wordt met 91% vise kampioen in superieure afdeling!

2013 provinciale concour te ??? , tja hopelijk blijven we in eerste afdeling en kunnen we wederom genieten van ons optreden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.