Geschiedenis

Geschiedenis Koninklijke fanfare Ste Cecilia Berlaar

Ontstaan | Artikel | Historiek | Dirigenten

De beginjaren van onze fanfare

Onze fanfare vindt zijn ontstaan in 1861 en is daarmee de oudste vereniging van de gemeente Berlaar.  Uit het prille begin zijn er spijtig genoeg niet zo veel herinneringen overgebleven. Wel zijn er nog bewijzen van bestaan uit een kasboek van de fanfare die dateert van rond de eeuwwisseling tussen 19de en 20ste eeuw.

Zo kunnen jullie bekijken wat er in 1896 werd uitgegeven aan het teerfeest. En ook wat een dirigent anno 1901 verdiende per repetitie

De fanfare werd gesticht in 1861 en als voorzitter werd de weledele heer Legrelle vernoemd. In 1863 schonk hij onze fanfare een prachtig fluwelen vaandel. Dit pronkstuk was versierd met de wapens der adellijke families ‘Van der Straeten-Ponthoz’ en ‘de Bieberstein-le Grelle’. Het werd ons echter in 1914 door de Duitsers ontvreemd. Meer info over de beginjaren van onze fanfare kan je terugvinden bij de historiek.

Uit het rijkgevulde muziekleven van onze muzikanten. (anno 1986)

1908

Op deze foto zien we de fanfare St. Cecilia die voorbijtrekt op het muziekfestival van 1908 op de Markt in Berlaar.ca_object_representations_media_6768_lowresdownload

1932

De Berlaarse Fanfare Sint-Cecilia op het dorpsplein in 1932.ca_object_representations_media_5753_lowresdownload
Van links naar rechts: Eduard Van den Broeck, Gommar Van den Brande, Jos Marien, Jozef Vermosen, ? Vermosen, ? Torfs, August Jennes, ? Vermosen, ? Govaerts, Louis Op de Beeck, Jos Borremans, Jos Frans, Floran Bellekens, Lode Augustijnen, Denis Frans, Jos Torfs, Eduard Jennnis, F. Hendrickx (muziekmeester, achteraan op verhoog), Sus Augustijnen, Jul Augustijnen, Denis Put, Jan Verstraeten, Sus Van Hove, Jan Verstraeten, Gust Augustijnen, Jan Bellekens, ? Augustijnen.

1933

Uit het palmares van onze fanfare blijft steeds als onvergetelijke herinnering de muziekwedstrijd te Oostmalle in 1933. Dat was voor ons de eerste wedstrijd welke wij als toenmalige jonge muzikanten meemaakten. Mijnheer Courtin was voorzitter van de jury. Hij was toen kapelmeester bij het muziekkorps van het Belgisch leger en stond aangeschreven als één der topfiguren uit de muziekwereld. Onze fanfare behaalde daar 60 op 60. Toen mijnheer Courtin de eerstvolgende herhaling had met zijn beroepskorps waren zijn eerste woorden aan zijn muzikanten : “Als U nu eens perfecte fanfaremuziek wilt horen, dan moet U eens naar “die boerkens van Balder” gaan luisteren. Wij hebben het maximum van de punten moeten geven omdat het te goed was om iets van af te trekken. Dat waren geen bugels die wij hoorden, maar violen.”

Vandaar dat er een 20-25 jaar geleden nog dikwijls gesproken werd over de violen van Oostmalle, wanneer wij het hebben over de bugels van onze fanfare.

Al onze concours waren eigenlijk gelukkige en vrolijke dagen voor ons, aangezien wij praktisch overal het hoogste aantal punten behaalden en bijgevolg altijd met de medaille (alleen geschonken aan de muziekvereniging met het hoogste aantal punten) gingen lopen.

1947

De Berlaarse Fanfare Sint-Cecilia op busuitstap naar Bouillon in 1947. Onderweg werd er halt gehouden in Sart Lez Spa.ca_object_representations_media_5754_lowresdownload
Zittend van links naar rechts: Josephine Put, Swa Van den Broeck, Armand Frans, Maria Van Herck, Louisa Jennes, Julia Eskens, Fien Thijs, Yvonne Van den Dries, Celine Schroyens, Marcel Van den Broeck, Leonie Jennes, Florimond Van Hoven.

Staand voorste rij van links naar rechts: Irma Vervloeet, Maria Van de Meutter, Albert Van den Broeck, Maria Vervoort, Jozef Frans, Staf Van Hoof, ? Van Dijck (Jennes), Sus Van den Broeck, Maria Jennes, Anna Dierckx, Victor Verreth, Louisa Vervoort, Jos Van Rompaey, Germain Van Boeckel, August Jennes, Jef Thijs, Amelia Jennes, Armand Casier, Bertha Cannaerts, Oscar Van den Broeck, Lode Augustijnen, Eduard Jennes, Eduard Van den Broeck, Paulien Mees, Emiel Claes, ? Lambrechts, Staf Bellekens.

Staand achterste rij van links naar rechts: Louis Langmans, Frans Van de Ven, Jos Van den Broeck, Frans Ceulemans, Sus Ceulemans, Juul Tuurlings, Gustaaf Verlinden, Jef Thijs, Emiel Van Hove, Louis Van de Ven, Josepha Budts, Richard Van den Broeck, René Vervloet, Jos Malgar, August Peeters, Sus Van Hove, Jules Lambrechts, Louis Vrindts, Albert Lambrechts en Juul Van Hove.

1952

De Berlaarse Fanfare Sint-Celilia houdt concert in 1952. Burgemeester Juul Lambrechts (links vooraan) neemt voor de gelegenheid plaats naast dirigent Juul De Haes (rechts vooraan).ca_object_representations_media_5755_lowresdownload

Eerst rij muzikanten van links naar rechts: Sus Ceulemans, Emiel Van Hove, Jos Vermosen, Jef Thysbaert, Emiel Thys, Eduard Wauters, Armand Frans, Emiel De Ceuster, Louis Van den Broeck, Jef Dierckx, Marcel Van den Broeck en Jos Malgar.

Tweede rij muzikanten van links naar rechts: Juul Wouters, Jos Torfs, Louis Torfs, Jos Van Rompaey, Toine Weuts, Cois Van den Broeck, Staf Bellekens, Juul Tuurlings, August Jennes, Eduard Jennes, René Vervloet, Richard Van den Broeck, Albert Van den Broeck, Louis Vrindts, Sooi Van de Ven, Juul Van Hove, Staf Verlinden, Gust Peeters, Jef Busschots en Lode Augustijnen.

Achterste rij muzikanten van links naar rechts: Emiel Claes, Edward Van den Broeck, Sus Van Hove, Louis Langmans, Sooi Ceulemans, Emiel Augustijnen, Albert Thijs, Jos Van den Broeck, Sus Van den Broeck en Oscar Van den Broeck.

1954

Zo was er ook Waregem, 1954. Daar kampten de beste fanfares en harmonies voor de titel van kampioen van België. De beste muziekvereniging zou aangeduid worden om de Belgische kleuren in het buitenland (Kerkrade  Nederland) op het internationaal kampioenschap te gaan verdedigen. Wegens het feit dat er fanfares uit andere Europese landen geen betoelaging kregen om de kosten te dekken, is deze internationale wedstrijd alleen voor harmonies doorgegaan. Dit tot ons groot spijt. Want destijds was onze fanfare, met hun alomgekende  dirigent George Follman, wel in staat internationaal kampioen te worden. Over de schiftingswedstrijd te Waregem willen wij toch nog enige uitleg aan toevoegen. In de voormiddag gebeurde het lezen op zicht. Dus er werd ons een ongekend muziekstuk voorgeschoteld dat zo goed als mogelijk uitgevoerd moest worden.

Onze fanfare, met allemaal liefhebbersmuzikanten, behaalde daar 11,50 op 20 op. Andere maatschappijen die over muzikanten konden beschikken welke praktisch allemaal geschoold waren in de muziekscholen (o.a. de fanfare Paul Gilson uit Jette) behaalden op dit onderdeel 18 tot 19 punten op 20. We hadden dus al een serieuze achterstand te overbruggen. Dit was dan ook niet bemoedigend om in de namiddag de grote korpswedstrijd aan te vatten. Enkele muzikanten kwamen dan met onze dirigent George Follman overeen om aan onze muzikanten te zeggen dat ‘dit lezen op zicht’ maar als proef diende en niet meespeelde voor de einduitslag. Dit om onze muzikanten aan te moedigen en met volle vertrouwen de korpswedstrijd aan te vangen. Het opgelegde uit te voeren werk was EPAMINONDAS van Gust De Roeck. En als stuk naar keuze had onze dirigent de VARIATIES van Paul Gilson gekozen.

Dit was een zeer moeilijk en delicaat werk. Dit stuk duurde ongeveer 20 minuten. Enorm lang en dus enorm veel tijd om kleine en zelfs grote fouten te maken. Daar namen we zeker en vast een geweldig risico. Doch er gebeurde niets dan goeds. Het werd steeds beter. Alles verliep vlekkeloos. Wij brachten daar een echt fantastische uitvoering. De jury was internationaal getint. Elk jurylid zat in een apart bureeltje zodat ze niet met elkaar konden praten. Zij wisten ook niet welke vereniging aan `t spelen was. Zij beschikten slechts over het nummer van de fanfare, dus geen naam.

Na de uitvoering van de laatste maatschappij stond iedereen met ongeduld op de uitslag te wachten. Toen dan uiteindelijk de bekendmaking kwam, werd Ste Cecilia van Berlaar als eerste geklasseerd met het hoogst aantal punten. We sprongen een gat in de lucht. We waren Kampioen van België. We hebben er toen maar ene op gepakt. Dit was en is nog steeds, voor de muzikanten die het hebben meegemaakt, het hoogtepunt uit onze muzikale geschiedenis. (Spijtig genoeg is het aantal muzikanten die dit nog kunnen vertellen niet zo erg groot meer …)

Dit neemt natuurlijk niet weg dat al de andere successen minderwaardig waren. Integendeel, ook daaraan beleefden muzikanten, dirigent en bestuursleden veel plezier. Een aanmoediging om verder te gaan en vol te houden in het bestuderen van de moeilijke muziek in ereafdeling (30 jaar geleden, Nu een niveau lager maar ook genoeg reden om trots op te zijn … eerste afdeling) en het regelmatig bijwonen van de repetities.

1956

In 1956 vierde de Berlaarse Fanfare Sint-Cecilia haar 95ste verjaardag van haar oprichting in 1861. Bij die gelegenheid werden ze door burgemeester Jules Lambrechts ontvangen op het gemeentehuis.ca_object_representations_media_5756_lowresdownload
Op pui van links naar rechts: Viktor Verreth, Richard Van den Broeck, Constant Thijs, Frans Ceulemans, Albert Van den Broeck, Edward Jennes, René Vervloet, August Jennes, August De Grijse, Julianus Tuerlings, Jozef Thijs, Emiel Claes en Vikor De Ceuster.

Op verhoog tegen pui van links naar rechts: Frans Put, Jules Van Hove, Frans Van de Ven, Jos Van Rompaey en Florent Sleeckx.

Staand van links naar rechts: Jos Van den Broeck, ? Govaerts, Rik Lens, Jos Bertels, Oscar Van den Broeck, Armand Faes, Albert Thijs, Jozef Malgaar, Gust Augustijnen, Frans Van Hove, Jos Van Herck, Roger Mertens, Jules Mertens, Jos Van Hoof, Jozef Thijsbaert, Franciscus Van den Broeck, Jozef Rijnders, Marcel Van den Broeck, Antoine Weuts, Louis Langmans, Jozef Van Hove en Emiel Augustijnen.

Zittend van links naar rechts: Edward Van den Broeck, Jules Wouters, Jos Torfs, Louis Augustijnen, Frans Ceulemans, Jules Lambrechts (burgemeester), Georges Follman (dirigent), Emiel Van Hove, Eduard Vermosen, Louis Torfs en Jos Van Rompaey.

1959

De Berlaarse Fanfare Sint-Cecilia in 1959.ca_object_representations_media_5758_lowresdownloadAchteraan van links naar rechts: Arthur Luyten, Emiel Claes, Sooi Ceulemans, Fille Van Hove, René Vervloet,Eduard Jennes, August Jennes, Juul Van Hove, Jos Van den Broeck, Albert Thijs, Eduard Van den Broeck, Emiel Augustijnen, Viktor De Ceuster en Louis Op de Beeck.

Staand van links naar rechts: Lode Augustijnen, Marcel Van den Broeck, Louis Van Noten, Rudy Van Hoof, ? Thijs, Louis Vrindts, Cois Van den Broeck, Richard Van den Broeck, Jef Thijsbaert, Flor Sleeckx, Armand Frans, Louis Potters, Jef Busschots, Xavier Van den Broeck, Jos Hols, Staf Verlinden, Sooi Van de Ven, Jos Malgar en Achiel Van Goethem.

Zittend van links naar rechts: Emiel Van Hove, Jos Van Rompay, Jos Torfs, Sus Ceulemans, mevrouw Follman, Georges Follman (dirigent), Sus Van Hove, August Peeters, Achiel Vermosen, ? Thijs en Jof Van Hoof.

Vooraan van links naar rechts: Eddy Van den Broeck, ? Sleeckx, Stone Sempels, ? Van Eycken en ? Op den Beeck.

1965

In 1965 behaalde de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Berlaar de eerste prijs op een concours in Brecht. De fanfare won met grootste onderscheiding en lof van de jury en poseerde dan ook fier voor het Kempisch Museum in Brecht.ca_object_representations_media_5759_lowresdownloadZittend van links naar rechts: Frans Van den Broeck, Jos Van den Broeck, Albert Lambrechts, Eduard Van den Broeck, Georges Follman (dirigent), Frans Ceulemans, mevrouw Follman, Constant Van Hoof en Louis Augustijnen.

Staand van links naar rechts: Emiel Augustijnen, Jos Van Rompaey, René Vervloet, Emiel Claes, Jozef Malgar, Alfons Van de Vel, August Peeters, Armand Frans, Nelis Van Eggelpoel, Jozef Van de Wouwer, Constant Thijs, Freddy Van Boeckel, Louis Vrindts, Flor Sleeckx, Richard Van den Broeck, Marc Van den Broeck, Jules Van Hove, August Vervecken, Albert Thijs, Jos Torfs, Frans Ceulemans, Gaston Sempels, Jos Augustijnen, Louis Potters en Louis Van Boeckel.

 1967

Fanfare Sint Cecilia huldigt pastoor Jan Van Geet in op 16 april 1967.ca_object_representations_media_42_lowresdownload

1971

In 1971 vierde de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Berlaar de 110e verjaardag van haar bestaan aan de kiosk op het marktplein.ca_object_representations_media_5760_lowresdownloadStaand van links naar rechts: Jozef Van den Broeck, Jozef Van Rompaeyn Joni Vercammen, Emiel Van Hove, Karel Vercammen, Jozef Mols, Emiel Augustijnen, Jacques Van de Buys, August Van de Vel, Louis Van den Broeck, Flor Sleeckx, Jules Van Hove, Louis Thijs, Gustaaf Verlinden, Gaston Sempels, Constant Thijs, Ludo Van de Vel, Freddy Van Boeckel, René Vervloet, Louis Keersmaekers, François Van den Broeck, Jozef Van de Putte, Armand Thijs, Louis Van Noten, Irene Ceurvels, mevrouw Follman, Louis Vets, Louis Potters, Frans Ceulemans en Louis Van Boeckel.

Zittend van links naar rechts: Jozef Van de Wouwer, August Peeters, René Sleeckx, Frans Seymens, Eduard Van den Broeck, Albert Lambrechts, Jan Van de Ven, Georges Follman (dirigent), Louis Augustijnen, Yolanda Corthout, Jos Torfs, Frans Ceulemans en Emiel Claes.

1986

In 1986 vierde de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Berlaar de 125e verjaardag van haar bestaan. De fanfare werd opgericht in 1861. Vanaf 23 augustus 1923 mocht ze de titel ‘koninklijke’ dragen.ca_object_representations_media_5763_lowresdownloadZittend van links naar rechts: Marc Winkelmans, Jos Van Rompaey, Frans Van den Broeck, Patricia Busschots, Louis Vets, Sandra Geysemans, Jan Augustijnen, Gaston Sempels, Armand Thijs en Louis Potters.

Staand van links naar rechts: Marc Van den Broeck, Chris Van Leuven, Lutgard Geysen, Jules Van Hoof, dirigent Van Leuven, Frans Ceulemans, Jozef Van Herck, Albert Lambrechts, Jozef Van den Broeck, Emiel Augustijnen, Willy Wellens en Freddy Thijs.

Op pui van links naar rechts: Jos Mols, Paul Van Leuven, Flor Sleeckx, Ruddy Van Hoof, Jean Stoop, Marcel Nagels, Albert Thijs, Robert Busschots, Jacques Van den Buys, Eddy Augustijnen, August Peeters, Louis Thijs en Gustaaf Verlinden.

1996

De jonge muzikanten van Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia bij een concert in de Sint-Pieterskerk op 9 november 1996.ca_object_representations_media_5764_lowresdownload

Voorste rij van links naar rechts: Steven Ceulemans, Kristof Van Nuffelen, Kelly Van Bauwel, Suzanne Piryns, Tijl Piryns en Cindy Van Bauwel.

Tweede rij van links naar rechts: Raf Meuris, Didier D’Joos, Els Delen, Geert Van den Bulck, Nele Reulen, Koen Van den Bulck en Ivan Op de Beeck.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.